663 319 199 biuro@har-met.pl

Polityka jakości 

Nasze działania podporządkowywane są głównemu celowi, którym jest zaspokajanie potrzeb klientów oraz zwiększanie pozycji na rynku obróbki skrawaniem po przez wdrażanie nowych technologii przy produkcji pakerów iniekcyjnych.

Chcąc osiągnąć powyższe założenia przyjęliśmy do realizacji następujące cele jakościowe:

– dbać o dobry wizerunek firmy i jej promowanie,
– oferować klientom produkty wg ich indywidualnych potrzeb,
– terminowo wykonywać podjęte zadania produkcyjne,
– terminowo realizować dostawy,
– świadczyć wszechstronne doradztwo techniczne,
– dbać o estetykę opakowania wyrobów,
– stosować surowce (materiały) najwyższej jakości.

Mając na względzie najwyższą jakość oferowanych wyrobów i usług, zgodną
z przyjętymi założeniami, cele realizujemy poprzez:

  • poznawanie, wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych technologii produkcji,
  • analizę potrzeb i wymagań obecnych oraz potencjalnych Klientów,
  • dbanie o wysoką jakość materiałów – kontrola dostarczanych surowców + zakup z pewnych źródeł
  • zatrudnienie pracowników o wymaganych kompetencjach i podnoszenie ich kwalifikacji  i umiejętności zawodowych oraz umacnianie poczucia ich odpowiedzialności za jakość produkowanych wyrobów,
  • skuteczne utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009

Każdy pracownik firmy został zapoznany z postawionymi przez firmę celami Polityki Jakości, rozumie je i jest odpowiedzialny za jakość ich realizacji.