663 319 199 biuro@har-met.pl

Misja i wartości firmy

Misją Naszego zakładu jest stały rozwój i konsekwentne podążanie za potrzebami klientów, dlatego wyprzedzając ich oczekiwania i wymagania na bieżąco udoskonalamy proces produkcyjny, tak aby maksymalnie zapewnić najwyższą jakość naszych usług i produktów w zakresie obróbki skrawaniem, toczenia, frezowania, szlifowania oraz walcowania gwintów, zorientowanych na jak najlepsze zrealizowanie zleconych przez klienta zadań przy jednoczesnej poprawie efektywności i jakości świadczonych usług. Najważniejsze dla firmy jest także tworzenie silnej i stabilnej organizacji rodzinnej.

Firma HAR-MET kreuję wizję odpowiedzialnego partnera biznesowego kierując się kluczowymi wartościami, do których zaliczamy przede wszystkim:

solidność,
• sumienność,
• profesjonalizm,
• elastyczność,
• odpowiedzialność i przedsiębiorczość,
• swobodę zatrudnienia i równość szans rozwoju,
• szacunek i zaufanie,
• wysoka efektywność,

HAR-MET służy swoim klientom i społeczeństwu oferując nowoczesne, trafne i skuteczne rozwiązania inżynieryjne, których zadaniem jest poprawić sytuację biznesową klientów, a społeczeństwu dać dostęp do konkurencyjnych, bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska i najnowocześniejszych produktów i usług. Firma chce koncentrować się na pełnym łańcuchu wartości, w tym m.in. na integracji systemów, działalności produkcyjnej, konstrukcyjnej, usługach wsparcia i działalności eksploatacyjnej, stawiając sobie za cel przekazywanie klientom produktów, systemów i obiektów w pełni gotowych do użytku.