663 319 199 biuro@har-met.pl

Serwis, naprawa, regeneracja pomp i urządzeń do iniekcji

Niezależnie od typu pompy oraz stopnia uszkodzeń – przywracamy jej oryginalne parametry potwierdzone testem diagnostycznym.

Własne tokarki, frezarki, szlifierki, drążarki, obrabiarki CNC, współrzędnościowa maszyna pomiarowa oraz stanowiska diagnostyczne umożliwiają szybkie rozpoznanie oraz sprawne usunięcie awarii.

Dostarczając pompę do Nas nie ponosi się żadnych dodatkowych kosztów, a w przypadku zgody na naprawę udzielona gwarancja eliminuje wszelkie ryzyko poparte 30-letnim doświadczeniem.

Po otrzymaniu jednostki w celu regeneracji Nasz zespół inżynierów szybko przystąpi do oceny stanu technicznego urządzenia – diagnostyki.  Jeśli wykonywana jest regeneracja pompy, wszystkie części są skrupulatnie czyszczone poprzez gorące mycie, mycie ultradzwiękami, a następnie ręcznie, aby zapewnić jak największą czystość elementów i umożliwić kontrolę wtórną. Wszystkie uszkodzone i zużyte części są wymieniane. Wszystkie o-ringi, uszczelki i łożyska są zastępowane nowymi.

Dzięki dobrze przeprowadzonej regeneracji pomp hydraulicznych urządzenia te pracują sprawniej i dłużej, są też wydajniejsze. Zauważalną korzyścią jest zmniejszenie zużycia podzespołów oraz zwiększenie żywotności takiej pompy. Proces regeneracji pomp powoduje odtworzenie wyjściowych właściwości tych urządzeń –  można powiedzieć, że zostają przywrócone parametry fabryczne, co szybko da się zauważyć po jakości pracy całego układu w którym funkcjonuje pompa.

Oprócz regeneracji oraz serwisu pom i elementów wchodzących w skałd całego układu, jesteśmy w stanie przerobić, zmodernizować przyłącza, zaprojektować kompletne nowe jednostki według wytycznych i wskazań klienta. 

Chcesz dowiedzieć się więcej??
ZADZWOŃ: tel.kom.: +48 663 319 199 lub  NAPISZ: biuro@har-met.pl